Inštalácie v synagógach/Instalations in Synagogues

/album/instalations/sta-web-117-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-119-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-118-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-120-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-121-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-122-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-123-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-124-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-125-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-126-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-127-jpg/

—————

/album/instalations/sta-web-128-jpg/

——————————