Robia šaty človeka?/Clothes maketh man? 1986-89

/album/clothes-make-a-man/sta-web-026-jpg/

—————

/album/clothes-make-a-man/sta-web-024-jpg/

—————

/album/clothes-make-a-man/sta-web-027-jpg/

——————————