Články

01.09.2022 11:00

Monika Stacho: O dyptychoch

  Článok a výskum z verejných zdrojou formou štipendia podporil Fond na podporu umenia   Ľubo Stacho, dnes zrelý slovenský fotograf, výtvarník a pedagóg v jednom, začal tvoriť diptychy s konceptuálnym podtextom po polovici 70. rokov 20. storočia, kedy ukončil STavebnú fakultu SVŠT a začal študovať na FAMU v Prahe. Tento publikovaný text a výskum pojednáva o vtedajšom a priamo nasledujúcom čase, ktorý v jeho tvorbe rozpútal záujem o jeho vlastnú ditychálnu tvorbu, ktorou sa odvtedy zaoberá viac než 45 rokov, nepretržite až dodnes. Zobrazený výber sa snaží akcentovať známe zásadné diela, ak je to nutné, na ktorých stavia súčasný výskum ich reflektovaním, ale zároveň ďalej rozprestiera skupinu jeho prác založenú prevažne na čiernobielych fotografiách – diptychoch a presúva ich, so zreteľom súčasnej čitateľnosti do vizuálneho zobrazenia konceptuálnej a spirituálnej prítomnosti s odkazom aj pre budúce kultúrne citlivé generácie. Výskum v prvom rade...

Celý článok

—————

01.09.2022 09:11

Monika Stacho: Posledná je tvoja

  Článok a výskum z verejných zdrojou formou štipendia podporil Fond na podporu umenia   Špeciálnou kapitolou Stachových diptychov sú jabĺčka a príbuzné ovocia. Nasledujúci výber zostavený z približne  40. percent zozbieraného materiálu nebol nikdy ani vystavený, okrem Situácie 1985 a diptychov v závere datovaných začiatkom 90. rokov. Podstatou týchto diptychálnych dvojíc je chronologická časovosť, preto by sme ich mohli zaradiť do tzv. časových diptychov, na ktorých sa odvíja rovnaká situácia v dvoch časoch, ako ich Stacho zvykol užívať už na konci 70. rokov a zároveň v jeho prvých dokumentárnych diptychoch v cykloch Dom mesta I. a II. zo začiatku 80. rokov[1]. Stacho vytvoril niekoľko štúdií či variácií v čiernobielom i farebnom prevedení diptychov či samostaných fotografií, ktoré tu môžeme prvý raz vidieť pohromade, pod názvom Situácie1985, Manifest času, Kolobeh jabĺk 1987, Jablčné povahy1985, séria...

Celý článok

—————


ZACHOR

v Beit BaLev, Jerusalem, Israel s Danom Spirom a Miriam ich rodinami a priateľmi, 8.5.2018

 

DVA DOMY JEDNÉHO PÁNA v Hildesheime

23. 10. 2017 sa uskutočnila vernisáž výstavy v Stadtbibliothek v Hildesheime s riaditeľkou inštitútu v Berlíne Vierou Polakovičovou, honorárnym konzulom Imrichom Donnathom a Dirkom Bettelsom, starostkou Hildesheimu Beate König, Oliverom Wagnerom zo štátnej kancelárie Dolného Saska a s riaditeľom knižnice...

 

OBCHODNÁ na Berlínskom Mesiaci fotografie
https://www.emop-berlin.eu/en/exhibitions/exhibition/das-beste-hause-haben/

19. 10.  2016 bola vernisáž výstavy DAS BESTE, WAS WIR ZU HAUSE HABEN na Slovenskom veľvyslanectve v Berlíne, kde bola zastúpená aj Obchodná 1984-2014.

 

OBCHODNÁ V KAUNASE

9. 9. 2016 bola Obchodná prezentovaná na festivale Kaunas Photo 2016.

 

OBCHODNÁ NA FOTOFESTIWALE V ŁÓDŹI

10. 6. 2016 bola Obchodná premietaná na Fotofestiwale v Lodzi v rámci nominácii na Grand Prix 2016 v malej skratke.

 

Pozrite s video OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ 2015

od Marka Horbana

 

OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ A V GALÉRII SATELIT

Po vydaní knihy Obchodná 1984-2014 umeleckej a partnerskej dvojice Ľuba a Moniky Stacho, ktorá zachytila 30 ročný príbeh výkladov jednej z najznámejších ulíc Bratislavy, ju majú možnosť domáci a zahraniční návštevníci vidieť priamo vo verejnom priestore od 27.10. vo výkladoch a od 5.11. v galérii Satelit .

Výstava OBCHODNÁ na Obchodnej prezentuje site-specific inštaláciu - 30-ročnú kolekciu unikátnych fotografických sekvencií premietaných priamo na obrazovkách v tých, ktorých sedemnástich výkladoch. Prostredníctvom časozberu, výzdoby obchodov, oblečenia ľudí a ďalších dobových znakov sa odohrajú pred divákmi spoločensko-politické udalosti prechodu od sosializmu ku kapitalizmu, ktoré o duchu doby vypovedajú viac ako mnohé historické a sociologické štúdie.
Prezentácie na obrazovkách umožnila predstaviť oveľa viac fotografií ako bolo možné odprezentovať v knihe.

Paralelne s výstavou vo výkladoch prebieha samostatná výstava fotografií v Satelite – Galérii dizajnu SCD, ktorá predstaví výber z fotografií Obchodnej ulice na kvalitných tlačiach. Výstavu 4.11.2015 uvedie významný český dokumentarista prof. Jindřich Štreit.

Mapa výkladov na Obchodnej ulici, kde boli umiestnené obrazovky s ich 30-ročnou históriou.

Obchodná na Obchodnej vo výklade č. 43

Obchodná na Obchodnej vo výklade č. 19.

Obchodná na Obchodnej vo výklade č. 25.

Obchodná na Obchodnej vo výklade s komentovanou prehlidkou pri č. 24

Obchodná na Obchodnej v Galérii Satelit

Obchodná na Obchodnej v Galérii Satelit, chronológie výkladov a tématické mozaiky

 

30-ročný projekt OBCHODNÁ vyšiel v knižnom vydaní na konci roka 2014!

“Obchodná ulica vo fotografickom podaní Ľuba Stacha je vo viacerých ohľadoch unikátnym projektom. Existuje málo podobne rozsiahlych fotografických súborov, ktoré by exponovali závažnú tému a pritom by si vystačili s minimom štylistických prostriedkov.”

Aurel Hrabušický, kurátor fotografickej zbierky SNG

 

Viac informácii o celom projekte nájdete na samostatnej stránke www.obchodna1.webnode.sk,
vo videu nižšie alebo navštívte fotogalériu Obchodná TU


 

Ukážky z knihy Obchodná

Dom č. 31, 1984

 

Dom č. 24,  1985

 

Dom č. 68,  1985

 

Dom č. 46, 1986

 

Dom č. 5, 1988

 

Dom č. 55, 1989

 

Dom č. 25, 2004

 

Dom č. 62, 2014

 

Dom č. 28, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novinky

18.06.2019 18:19

Svetlo a citlivá vrstva

v GMB, Pálfyho palác, od 20.6.-13.10.2019 kurátorka Lucia L. Fišherová

Celý článok

—————

21.11.2017 17:00

Uhský pereval v Berlinke

Celý článok

—————

19.04.2016 09:45

OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ 2015

Vo vestibule FA STU v Bratislave začala 19. 4. výstava, kde spolu so študentskými prácami na tému Obchodná bolo premiérované v aule Emila Belluša video Marka Horbana OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ 2015 - umenie vo verejnom priestore, ktoré si môžete pozrieť na vimeu TU!

Celý článok

—————

27.10.2015 09:49

OBCHODNÁ NA OBCHODNEJ A V GALÉRII SATELIT

Po vydaní knihy Obchodná 1984-2014 umeleckej a partnerskej dvojice Ľuba a Moniky Stacho, ktorá zachytila 30 ročný príbeh výkladov jednej z najznámejších ulíc Bratislavy, ju majú možnosť domáci a zahraniční návštevníci vidieť priamo vo verejnom priestore od 27.10. vo výkladoch a od 5.11. v galérii...

Celý článok

—————

20.02.2015 11:36

Uvedenie knihy Obchodná do života

17. februára 2015 sa v Berlinke uskutočnilo uvediene knihy Obchodná. Pre viac informácií o projekte a odozvách naň sledujte stránku https://obchodna...sk/

Celý článok

—————

04.07.2014 11:29

Monotýpie a plátenká, Cheb

Výstava prezentovala diela monotýpií a cyklov s plátenkami pod záštitou Galérie G4 so skoro 30-ročnou tradíciou. Kurátorkou výstyavy bola Alena Vrbanová.  

Celý článok

—————

19.09.2013 16:00

Ľubo Stacho & Laboratórium

Jubilejná výstava významného slovenského fotografa – profesora ĽUBA STACHA (*1953), prezentuje prierez konceptuálneho dokumentu z troch dekád autorskej tvorby (1983 – 2013) a výber prác jeho študentov a asistentov počas pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Katedry výtvarných...

Celý článok

—————

28.08.2013 23:16

PH faktor + v Nitrianskej galérii

ĽUBO STACHO PH FAKTOR POZITÍVNY výber z fotografickej tvorby 1983 – 2013 vernisáž výstavy: štvrtok 5. 9. 2013 o 17:00 hod. kurátorka: Barbora Geržová Na vernisáži predstaví experimentálnu tvorbu MILAN ADAMČIAK TRIO. výstava potrvá do 29. 9. 2013 miesto konania výstavy: Reprezentačné sály,...

Celý článok

—————

10.05.2013 23:11

Dni fotografie v Leviciach s Ľubom Stachom v Levickej synagóge

Srdečne pozývam na svoju výstavu do Levickej synagógy, v rámci Dní fotografie, v piatok 10.5.2013 o 16.00 hod  

Celý článok

—————

28.02.2013 17:00

Ľubo i Monika Stacho: Współczesna architektura Słowacji 1989-2013

Muzeum Architektury we Wrocławiu / Múzeum architektúry Wroclaw a Kabinet architektúry (SPOK) Ostrava Vás pozýva na výstavu Ľubo i Monika Stacho: Współczesna architektura Słowacji 1989-2013 i fragment cyklu fotograficznego Ruiny Ľubo a Monika Stacho: Súčasná slovenská architektúra 1989 - 2013 a...

Celý článok

—————