Knihy/Books


Monika Stacho: Konceptuálne diptychy
obojstranná kniha Diptychy a Jabĺčka

text Monika Stacho
Bratislava 2022

 

Ľubo Stacho: OBCHODNÁ 1984-2014    

Aurel Hrabušický, Petra Hanáková, Miroslav Tížik,
Henrieta Moravčíková, Egon Gál, Ľubo Stacho
Vydavateľstvo O.K.O., Slovart, 2014

 

Ľubo Stacho: MOJA KRAJINA/MY COUNTRY              

Vladimír Beskid, Lucia L.Fišerová,                                
Barbora Geržová                                                                
Kniha Zlín, 2011

 

3 ESEJE o fotografiách Ľuba Stacha

Jana Geržová, Aurel Hrabušický, Alena Vrbanová
Bratislava, FOart, 2004

 

Katalógy/Catalogues      

Uhský pereval

katalóg z dielne na Ukrajine počas
Veľkonočných sviatkov, Ľubo Stacho,
Bratislava 2017

 

Obchodná na Obchodnej 2015
umenie vo verejnom priestore

Sumarizujúca publikácia k projektu Obchodná
na Obchodnej, Ľubo Stacho, Bratislava 2016

 

Tvorivá dielňa Brestovec

katalóg z dielne na Brestovci
VŠVU/AFAD Bratislava 2015

 

SLOVACIA SLOVENSKO
katalóg z dielne v Rumunsku
VŠVU/AFAD Bratislava 2014

 

MLADÉ MÉDIUM II /A YOUTHFUL MEDIUM II

zborník zo sympózia a 3 tvorivých dielní
Symposium Papers & 3 Workshops
VŠVU/AFAD Bratislava 2012

 

MLADÉ MÉDIUM/A YOUTHFUL MEDIUM                   

20 rokov fotografie na VŠVU
20 Years of Photography on AFAD
VŠVU/AFAD Bratislava 2011


 


Ak máte záujem o knihy napíšte nám e-mail
If you looking for a book write an e-mail