Ľubo Stacho sa narodil v roku 1953 v Handlovej v Československu. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1976) a Katedru fotografie FAMU v Prahe (prof. Ján Šmok 1984). V roku 1990 založil štúdium fotografie na VŠVU v Bratislave, kde na Katedre fotografie vedie ateliér Laboratórium fotografie. V roku 1995 habilitoval na FAMU na docenta a v roku 2010 bol menovaný za profesora. Je nositeľom viacerých ocenení – Cena bienále fotografie v Metropolitnom múzeu Tokio (1995), Prvá cena v súťaži Fondu svetových pamiatok UNESCO 1993. Doteraz realizoval vyše 70 samostatných výstav a zúčastnil sa na vyše 300 kolektívnych výstavách. Z nich napríklad Mattress Factory Pittsburgh 1995, Bienále Tokio 1995, Fotofest Houston 1996, Fotogaléria Viedeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, Londýn 2009, Warsava 2010, Wroclaw 2013. Vydal 3 autorské publikácie: 3 eseje Ľuba Stacha 2004, Moja krajina 2011, Obchodná 1984-2014 a niekoľko katalógov (napr.: Mladé médium I. a II., Slovacia-Obchodná atď)

Ľubo Stacho was born in 1953 in Handlová, Czechoslovakia. He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Slovak University of Tecnology in Bratislava (1976) and the Department of Photography at FAMU in Prague (prof. Ján Šmok 1984). In 1990 he introduced the photography study program into the Bratislava Academy of Fine Arts and Design curriculum and currently holds a position of the Head of the Studio Laboratory of Photography Department. In 1995, he was qualified as associate professor at FAMU, appointed as a full professor in 2010. He is the winner of several awards, including the Tokyo International Photobiennale, Metropolitan Museum of Photography, Tokyo (1995), 1st Prize at the UNESCO World Heritage Fund Contest (1993). He has held over 70 solo exhibitions so far, and participated in more than 300 collective exhibitions e. g. Pittsburgh Mattress Factory 1995, Biennale Tokyo 1995, FotoFest Houston 1996, Photogallery Vienna 1997, Ljubljana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, London 2009, Warsava 2010, Wroclaw 2013. He published three authors books: 3 essays of Ľubo Stacho 2004, My Country 2011, Obchodna street 1984-2014 and several catalogues (e. g.: Youtfull Medium I. a II., Slovakia etc.)

Samostatné autorské výstavy – One Man exhibition
1979  Povedz mi zlá nemoc, KGF MDKO Bratislava
1983  Fotografie, FAMU Praha
         Fotografie, Tour klub Banská Bystrica
         Fotografie, Galéria v paneláku Bratislava
         Fotografie, Kabinet fotografie J. Funka Brno
1984  Fotografické projekty, Galérie OKS Na terase Ústí nad Labem
1986  Fotografie 1976 – 1986, Galérie Fotochema, Prahe
1987  Fotografie, ObKaSS Bratislava II
         Fotografie, Jana Corkin Gallery Toronto Kanada (s J. Sudkom)
1988  Nové fotografie Ľuba Stacha, The Watson Gallery, FOTOFEST 88, Houston, USA (spolu s Margaret Bouke-White a André Kertészom)
1989  Fotografie, Malá galerie spořitelny Kladno
         Fotografie, Cankarjev dom Ljubľana, Slovinsko
         Fotografie, Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
         Fotografie, OKS – Galérie pod podloubím, Olomouc
         Akcia Pridajte ruku (spolu s Petrom Rónaiom) podchod na Mierovom nám. Bratislava, 27. 11.
1990  Fotografie, MKS Prepoštská Bratislava
         Latentný obraz – akcia na Festivale alternatívneho umenia v Nových Zámkoch
         Peter Rónai, Ľubo Stacho – akcia na Aperto Benátky
1991  Akcia pred Považskou galériou v Žiline, pri príležitosti otvorenia výstavy Sen o múzeu
         Akcia s krížom, Festival FIT Klarisky Bratislava
         Intermediálne komunikácie, Galéria umenia Nové Zámky
         Fotografie, Mairie de Villennes-sur-Seine, Francúzsko
         Pocta Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, Spišská Belá
1992  Očista, Galéria Cypriána Majerníka Bratislava (s D. Strausom)
         Fotografie, Jane Corkin Gallery Toronto, Kanada
1993  Paseky, Múzeum Jihovýchodní Moravy Zlín (s J. Čančíkom)
         Paseky, Městský úřad Vsetín
         Inštalácie, Elektráreň Tatranská galéria Poprad
         Fotografie, Galéria 4 Cheb
1994  Fotografie, Galéria Foto-Medium-Art, 17. 8. – 31.8. Wroclaw, Poľsko
         Fotografie a inštalácie, Štátna galéria, Banská Bystrica
1995  Medailón v STV Bratislava, premiéra 6. 2. 1995
         Fotografia – inštalácie, Oravská galéria v Dolnom Kubíne
         New Instalation, (s Deziderom Tóthom) Mattress Factory Pittsburgh, USA
1997  Synagóga – centrum súčasného umenia Plátna spomienok a zabúdania 6. 1. – 12. 2. Trnava
         Fotogalerie Wien, Prvé prijímanie, 7. 5. – 31. 5. Viedeň
         Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plátna spomienok a zabúdania, 11. 5. – 16. 8. Moravský Beroun
1998  FOTOFEST Houston Wagon Works Building, USA
         Infúzia – Fotografická archeológia 6. 3. – 30. 3., komisárka Lucia Benická
         21+ 69
         --------- = 45 Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 Bratislava, 18. 11. – 27. 11. 1998 
             2     
         komisári R. Matuštík, L. Lendelová   
         Začíname spolu advent, Votum Devínská Nová Ves, 29. 11. – 20. 12. 1998, komisárka Jana Geržová
1999  premiéra videa JÓB a prezentácia videa Posledné rozhovory, České centrum Bratislava, 20. 1. 1999
         prezentácia videa Jób a Posledné rozhovory, Kostol Ducha Svätého – Devínska Nová Ves, 28. 3. 1999
         Návrat stratených, At Home Gallery, Synagóga – Šamorín, 31. 3. – 14. 4. 1999, komisár Jana Geržová, úvodné slovo Peter Salner
2000  Kapesníčky, átrium Pražákovho paláca, Moravská galéria Brno, 15. 02. – 19. 03. 2000, komisár Hana Petlachová
         Duchovná cesta, Dom fotografie, Tatranská galéria Poprad, 16. 03. – 23. 04. 2000, komisár Lucia Benická
         Strata fotografickej pamäte – CC centrum Bratislava Petržalka, 26. 10. – 20. 11. komisár Alena Vrbanová
2003  Bohoslužba, synagóga Liptovský Mikuláš, 12. 07. – 03. 08. 2003, komisár Lucia Benická, Zuzana Gažíková
         90-te ĽS, základná škola Závada pod Čiernym vrchom, festival ARFOHUTAVU 22. 8. – 24. 8., komisár Alena Vrbanová
2006  Plátna spomienok a zabúdania, Návrat stratených, Stará synagóga Plzeň ČR, 19. 06. – 30. 09. 2006
         53 & 53 (retrospektíva), Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 30. 06. – 17. 09. 2006
         SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, Galéria FUJI Kaunas Litva, 19. 9. – 1. 10. 2006
2007  SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, GMB Bratislava 22. 2. – 29. 4. 2007
         SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, Galeria Gieraltowskiego Waršava, Poľsko 21. 8. – 06. 9. 2007
         ZÁSAHY (výstava s Monikou Hurňanskou), Pop Corn Gallery, Klatovy, 12. 9. –20.11. 2007
2008  Diptychy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, 10. 1. – 2. 3. 2008, komisár Vladimír Beskid
         Divadelná architektúra na Slovensku, Dvorana Min. kultúry SR, nám SNP Bratislava, 9. 5. – 23. 5. 2008
         Tizkor – Spomínaj, Galéria PF01 Bratislava, (s Illah van Oijen)  7. 9. – 30. 9. 2008, komisár Peter Salner a Milota  Havránková
         Slovensko, Galéria Slovenského inštitútu, Praha, 2.10. – 6.11.2008, komisár Dušan Brozman
2009  Dosť bolo ticha. Street art – Poštová ulica, Bratislava 14. marca
         Contemporary Slovak Architecture in Photography by Ľubo Stacho, Slovenská ambasáda v Londýne, 5. 10. – 24. 10.    
         Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha, Fakulta architektúry STU, Bratislava 2. 11. – 8. 11.
         Dva domy jedného pána, Synagóga Stupava, 8. 11. – 8. 12. 2009
2010 Štyri ročné obdobia: Galerie Bazilika, České Budejovice, CZ, 12. 02. – 31. 03. 2010
         Architekt Štefan Svetko, Fakulta architektúry STU, Bratislava, 10. 05. – 14. 05. 2010
         Ľubo Závodný: Domy. Fotogarfie Ľubo Stacho, Fakulta architektúry STU, Bratislava, 15. 02. – 26 .02. 2010
         Dva domy jedného Pána 2, (s Monikou Stacho), Synagóga Nitra, 22. 07. – 2. 9. 2010
         Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha, Nitrianska galéria, Nitra
         Slávne vily Slovenska, Dom umenia, Bratislava, 29. 9. – 24. 10. 2010
         Súčasná slovenská architektúra, Nitrianska galéria, Nitra, 22. 9. – 31. 10. 2010
         DWA DOMY JEDNEGO BOGA, Warszawskie Biennale Sztuki Mediów, Slovenský inštitút Varšava, 2. 12. – 15. 1. 2011, (s Monikou Stacho)
         BEZIEHUNGEN Ausschau nach Engeln, Fotogalerie Friedrichshain Berlín, 10. 12. – 21. 1. 2011 (s Jindřichom Štreitom)
2011 Moja krajina, Východoslovenská galéria Košice, 16 . 04. – 17. 04. 2011
         Architektúra Slovenska pred a po roku 1989, Štátna galéria Banská Bystrica, 23. 03. - 08. 05. 2011
         Dva domy jedného pána v Šali, Mestský úrad Šaľa, 03. 05. – 27. 05. 2011
         Současná slovenská architektura 1989-2011, Dum umeni, Ostrava, 15. 6. – 14. 8. 2011
         Dwa domy jednego pana, Wielokulturowy festival Galicja, Zamok Krasiczyn, Polsko, 25. 6. – 25. 7. 2011
        Two Houses of One Lord, Synagogue of Liben, Praha, kurátor Daniela Mrázková, Mirko Vojtechovsvký 3. 10. – 24. 10. 2011
2012 Ruiny, Modrá sála - Slovenský inštitút v Prahe, 26. 4. – 30. 5. kurátor Anna Maximová
         Priestory, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch, 29. 11. 2012 – 26. 1. 2013, kurátor Gábor Hushegyi

Autorské videá
Duchovná cesta, 1992, video 7 min
Kaplnka, 1995, video 5 min
Židovské cintoríny, 1996, video 5 min
Posledné rozhovory, 1997, video 7 min
Jób 1998, video 7 min
Rozplývanie, 2000, video 7 min
Pocta Michalovi Kernovi, 2000, video 5 min

Zastúpenie v zbierkach
Slovenská  národná  galéria, Bratislava
Moravská galerie, Brno
Národní galerie Praha
Galerie hlavního města Prahy, CZ
UMPRUM Museum Praha
Muzeum umění, Benešov
Národná  knižnica, Paríž, Francúzsko
Jane Corkin Gallery, Toronto. Kanada
New Orleans Muzeum of Art, New Orleans USA
Corcoran Gallery of Art, Waschington D.C. USA
Museum of Fine Arts, Houston USA
Musseum Ludwig Kolín nad Rýnom, Nemecko
Paris Audiovisuel, Paríž, Francúzsko
Fotografijos muziejus, Siauliai, Litva
Múzeum Košice
Štátna galéria Banská Bystrica
The RISD Museum, Providence USA
Metropolitné múzeum fotografie Tokyo
v súkromných zbierkach doma a v zahraničí

Tvorivé dielne:
Mix média Kremnica – hosť Vida Freeman, 11 1992
Videoworkshop Amsterdam 13 – 25 06 1993
Land art Kremnica –  H. Heyink, P. Giel VŠVU + Rietweld Academy 16 – 31 09 1993
Identita Bratislava – K. Elle 07 – 13 11 1993
Kreslenie svetlom Kremnica – Chris Wainwright + študenti NTU 21 – 26 05 1994
Videoworkshop Bratislava Ruth Schnell 09 12 1994
Kreslenie svetlom ostrov SKY Škótsko Chris Wainwright VŠVU + Nottingham Trend University 30 03 – 12 04 1995
Interpretácia kríža KS Spišská Kapitula 01 – 05 12 1997
Mix mediálna fotografia RISD Providence 05 01 – 13 02 1998
Meditácia so svetlom Bratislava A. Stricklad 24 03 – 09 04 1999
Videoworkshop Kremnica J. Szirtes + študenti Umprum Budapešť 07 – 15 10 1998
Land art Závada pod Čiernym Vrchom – Ivan Kafka 19 – 24 04 1999
Bratislava 10 – 11 1999
One minute video Bratislava – Amsterdam 03 2000
Videoworkshop Balatonalmady J. Szirtes + študenti Umprum Budapešť, Kreslenie svetlom Závada pod Čiernym Vrchom, R. Kočan 05 10 – 11 10 2000
Internet región Uhrovecká dolina J. Štreit 31 03 – 05 04 2001
Odovzdávanie posolstiev Spišská Kapitula 06 10 – 12 10 2001
Voľné témy Závada pod Čiernym vrchom 24 04 – 27 04  2003
Paličkáreň + tradície regiónu, Uhrovecká dolina spolu s ateliérom dizajnu F.Chrenku 07 10 – 11 10 2003
Akcia + metafora vody Závada pod Čiernym vrchom 07 – 09 05 2004
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2004
ARCHETYP, tvorivá dielňa Kremnica (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krahule) 04 – 07 04 2005
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2005
SPIRITUÁLNA CESTA, tvorivá dielňa dokumentárnej fotografie (Gemer, Šariš, Spiš) 10 – 16 10 2005
PERFORMANCE, tvorivá dielňa, dom VŠVU Kremnica 21 – 26 03 2006
SPIRITUÁLNA CESTA, tvorivá dielňa dokumentárnej fotografie (Stredné Slovensko, Kysuce) 26 – 29 03 2006
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2006
Tvorivá dielňa ateliéru ĽS, dom VŠVU Kremnica, 20 – 25 11 2006
Veľká noc Pocta Martinovi Martinčekovi a Liptovskej Tepličke, tvorivá dielňa 03 – 09 04 2007
Odkazy minulosti, tvorivá dielňa, Kremnica 09 – 11 10 2007
Berlín, tvorivá dielňa 01 03 – 10 03 2008
Génius Loci Spiša Spišská Kapitula 23 – 28 04 2009
Letná škola Domu fotografie, Liptovský Mikuláš 09 – 19 07 2009
Kremnica (Videoperformance)  29 11 – 05 12 2009
Veľká noc v Lome nad Rimavicou 01 – 06 04 2010
Vizuálne premeny Slovenska  23 03 – 29 03 2011 cesta po Slovensku
DOKUMENT s lektorom prof. Jindřichom Štreitom, Lom nad Rimavicou 07 09 – 14 09 2011
TAJUPLNÁ KRAJINA s lektorom Janom Pohribným, 19 04 – 24 04 2012 Banská Štiavnica
Letná fotoškola Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 06 07 – 14 07 2012
IDENTITA, PORTRET, MÓDA s lektorom Ditou Pepe a Petrom Kalmusom 24 09 – 28 09 2012 Košice
AKADEM Ružomberok 16 11 – 18 11 2012

Hosťujúci profesor
1993 Kráľovská akadémia, Gent Belgicko
1993 Rietveld Akademy,  Amsterdam Holandsko
1995 Nottingham Trent University, Nottingham, Veľká Británia
1995 Umelecko – priemyselná škola Budapešť, Maďarsko
1998 RISD Providence, USA
1999 Rutgers, The State University of New Jersey, USA