Ľubo Stacho sa narodil v roku 1953 v Handlovej v Československu. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1976) a Katedru fotografie FAMU v Prahe (prof. Ján Šmok 1984). V roku 1990 založil štúdium fotografie na VŠVU v Bratislave, kde na Katedre fotografie vedie ateliér Laboratórium fotografie. V roku 1995 habilitoval na FAMU na docenta a v roku 2010 bol menovaný za profesora. Je nositeľom viacerých ocenení – Cena bienále fotografie v Metropolitnom múzeu Tokio (1995), Prvá cena v súťaži Fondu svetových pamiatok UNESCO 1993. Doteraz realizoval vyše 70 samostatných výstav a zúčastnil sa na vyše 300 kolektívnych výstavách. Z nich napríklad Mattress Factory Pittsburgh 1995, Bienále Tokio 1995, Fotofest Houston 1996, Fotogaléria Viedeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, Londýn 2009, Warsava 2010, Wroclaw 2013. Vydal 3 autorské publikácie: 3 eseje Ľuba Stacha 2004, Moja krajina 2011, Obchodná 1984-2014 a niekoľko katalógov (napr.: Mladé médium I. a II., Slovacia-Obchodná atď)

Ľubo Stacho was born in 1953 in Handlová, Czechoslovakia. He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Slovak University of Tecnology in Bratislava (1976) and the Department of Photography at FAMU in Prague (prof. Ján Šmok 1984). In 1990 he introduced the photography study program into the Bratislava Academy of Fine Arts and Design curriculum and currently holds a position of the Head of the Studio Laboratory of Photography Department. In 1995, he was qualified as associate professor at FAMU, appointed as a full professor in 2010. He is the winner of several awards, including the Tokyo International Photobiennale, Metropolitan Museum of Photography, Tokyo (1995), 1st Prize at the UNESCO World Heritage Fund Contest (1993). He has held over 70 solo exhibitions so far, and participated in more than 300 collective exhibitions e. g. Pittsburgh Mattress Factory 1995, Biennale Tokyo 1995, FotoFest Houston 1996, Photogallery Vienna 1997, Ljubljana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, London 2009, Warsava 2010, Wroclaw 2013. He published three authors books: 3 essays of Ľubo Stacho 2004, My Country 2011, Obchodna street 1984-2014 and several catalogues (e. g.: Youtfull Medium I. a II., Slovakia etc.)

 

Hosťujúci profesor / Visiting Professor
1993 Kráľovská akadémia, Gent Belgicko
1993 Rietveld Akademy,  Amsterdam Holandsko
1995 Nottingham Trent University, Nottingham, Veľká Británia
1995 Umelecko – priemyselná škola Budapešť, Maďarsko
1998 RISD Providence, USA
1999 Rutgers, The State University of New Jersey, USA
2018 Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, Israel

 

Samostatné autorské výstavy / One Man exhibition
1979  Povedz mi zlá nemoc, KGF MDKO Bratislava
1983  Fotografie, FAMU Praha
          Fotografie, Tour klub Banská Bystrica
          Fotografie, Galéria v paneláku Bratislava
          Fotografie, Kabinet fotografie J. Funka Brno
1984  Fotografické projekty, Galérie OKS Na terase Ústí nad Labem
1986  Fotografie 1976 – 1986, Galérie Fotochema, Prahe
1987  Fotografie, ObKaSS Bratislava II
          Fotografie, Jana Corkin Gallery Toronto Kanada (s J. Sudkom)
1988  Nové fotografie Ľuba Stacha, The Watson Gallery, FOTOFEST 88, Houston, USA
          (spolu s Margaret Bouke-White a André Kertészom)
1989  Fotografie, Malá galerie spořitelny Kladno
          Fotografie, Cankarjev dom Ljubľana, Slovinsko
          Fotografie, Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
          Fotografie, OKS – Galérie pod podloubím, Olomouc
          Akcia Pridajte ruku (spolu s Petrom Rónaiom) podchod na Mierovom nám. Bratislava,
          27.11.1989
1990  Fotografie, MKS Prepoštská Bratislava
          Latentný obraz – akcia na Festivale alternatívneho umenia v Nových Zámkoch
          Peter Rónai, Ľubo Stacho – akcia na Aperto Benátky
1991  Akcia pred Považskou galériou v Žiline, pri príležitosti otvorenia výstavy Sen o múzeu
          Akcia s krížom, Festival FIT Klarisky Bratislava
          Intermediálne komunikácie, Galéria umenia Nové Zámky
          Fotografie, Mairie de Villennes-sur-Seine, Francúzsko
          Pocta Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, Spišská Belá
1992  Očista, Galéria Cypriána Majerníka Bratislava (s D. Strausom)
          Fotografie, Jane Corkin Gallery Toronto, Kanada
1993  Paseky, Múzeum Jihovýchodní Moravy Zlín (s J. Čančíkom)
          Paseky, Městský úřad Vsetín
          Inštalácie, Elektráreň Tatranská galéria Poprad
          Fotografie, Galéria 4 Cheb
1994  Fotografie, Galéria Foto-Medium-Art, 17. 8. – 31.8. Wroclaw, Poľsko
          Fotografie a inštalácie, Štátna galéria, Banská Bystrica
1995  Medailón v STV Bratislava, premiéra 6. 2. 1995
          Fotografia – inštalácie, Oravská galéria v Dolnom Kubíne
          New Instalation, (s Deziderom Tóthom) Mattress Factory Pittsburgh, USA
1997  Synagóga – centrum súčasného umenia Plátna spomienok a zabúdania,
          6. 1. – 12. 2. Trnava
          Fotogalerie Wien, Prvé prijímanie, 7. 5. – 31. 5. Viedeň
          Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plátna spomienok a zabúdania,
         11. 5. – 16. 8. Moravský Beroun
1998  FOTOFEST Houston Wagon Works Building, USA
          Infúzia – Fotografická archeológia 6. 3. – 30. 3., komisárka Lucia Benická
          21+ 69
          --------- = 45 Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 Bratislava, 18. – 27. 11. 1998 
              2     
          komisári R. Matuštík, L. Lendelová   
          Začíname spolu advent, Votum Devínská Nová Ves, 29. 11. – 20. 12. 1998,
          komisárka Jana Geržová
1999  premiéra videa JÓB a prezentácia videa Posledné rozhovory, České centrum
          Bratislava, 20. 1. 1999
          prezentácia videa Jób a Posledné rozhovory, Kostol Ducha Svätého – Devínska
          Nová Ves, 28. 3. 1999
          Návrat stratených, At Home Gallery, Synagóga – Šamorín, 31. 3. – 14. 4. 1999,
          komisár Jana Geržová, úvodné slovo Peter Salner
2000  Kapesníčky, átrium Pražákovho paláca, Moravská galéria Brno, 15. 02. – 19. 03. 2000,
          komisár Hana Petlachová
          Duchovná cesta, Dom fotografie, Tatranská galéria Poprad, 16. 03. – 23. 04. 2000,
          komisár Lucia Benická
          Strata fotografickej pamäte – CC centrum Bratislava Petržalka, 26. 10. – 20. 11.
          komisár Alena Vrbanová
2003  Bohoslužba, synagóga Liptovský Mikuláš, 12. 07. – 03. 08. 2003, komisár Lucia
          Benická, Zuzana Gažíková
          90-te ĽS, základná škola Závada pod Čiernym vrchom, festival ARFOHUTAVU
          22. 8. – 24. 8., komisár Alena Vrbanová
2006  Plátna spomienok a zabúdania, Návrat stratených, Stará synagóga Plzeň ČR,
          19. 06. – 30. 09. 2006
          53 & 53 (retrospektíva), Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 30. 06. – 17. 09. 2006
          SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, Galéria FUJI Kaunas Litva,
          19. 9. – 1. 10. 2006
2007  SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, GMB Bratislava 22. 2. – 29. 4. 2007
          SLOVENSKO tajomná a spirituálna krajina, Galeria Gieraltowskiego Waršava, Poľsko
          21. 8. – 06. 9. 2007
          ZÁSAHY (výstava s Monikou Hurňanskou), Pop Corn Gallery, Klatovy, 12. 9. –20.11. 2007
2008  Diptychy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, 10. 1. – 2. 3. 2008, komisár Vladimír Beskid
          Divadelná architektúra na Slovensku, Dvorana Min. kultúry SR, nám SNP Bratislava,
          9. 5. – 23. 5. 2008
          Tizkor – Spomínaj, Galéria PF01 Bratislava, (s Illah van Oijen)  7. 9. – 30. 9. 2008, komisár
          Peter Salner a Milota  Havránková
          Slovensko, Galéria Slovenského inštitútu, Praha, 2.10. – 6.11.2008, komisár D. Brozman
2009  Dosť bolo ticha. Street art – Poštová ulica, Bratislava 14. marca
          Contemporary Slovak Architecture in Photography by Ľubo Stacho, Slovenská ambasáda
          v Londýne, 5. 10. – 24. 10.    
          Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha, Fakulta architektúry STU,
          Bratislava 2. 11. – 8. 11.
          Dva domy jedného pána, Synagóga Stupava, 8. 11. – 8. 12. 2009
2010  Štyri ročné obdobia: Galerie Bazilika, České Budejovice, CZ, 12. 02. – 31. 03. 2010
          Architekt Štefan Svetko, Fakulta architektúry STU, Bratislava, 10. 05. – 14. 05. 2010
          Ľubo Závodný: Domy. Fotogarfie Ľubo Stacho, Fakulta architektúry STU, Bratislava,
          15. 02. – 26 .02. 2010
          Dva domy jedného Pána 2, (s Monikou Stacho), Synagóga Nitra, 22. 07. – 2. 9. 2010
          Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha, Nitrianska galéria, Nitra
          Slávne vily Slovenska, Dom umenia, Bratislava, 29. 9. – 24. 10. 2010
          Súčasná slovenská architektúra, Nitrianska galéria, Nitra, 22. 9. – 31. 10. 2010
          DWA DOMY JEDNEGO BOGA, Warszawskie Biennale Sztuki Mediów, Slovenský
          inštitút Varšava, 2. 12. – 15. 1. 2011, (s Monikou Stacho)
          BEZIEHUNGEN Ausschau nach Engeln, Fotogalerie Friedrichshain Berlín,
         10. 12. – 21. 1. 2011 (s Jindřichom Štreitom)
2011  Moja krajina, Východoslovenská galéria Košice, 16 . 04. – 17. 04. 2011
          Architektúra Slovenska pred a po roku 1989, Štátna galéria Banská Bystrica, 23. 03. -
          08. 05. 2011
          Dva domy jedného pána v Šali, Mestský úrad Šaľa, 03. 05. – 27. 05. 2011
          Současná slovenská architektura 1989-2011, Dum umeni, Ostrava, 15. 6. – 14. 8. 2011
          Dwa domy jednego pana, Wielokulturowy festival Galicja, Zamok Krasiczyn, Polsko,
          25. 6. – 25. 7. 2011
          Two Houses of One Lord, Synagogue of Liben, Praha, kurátor Daniela Mrázková,
          Mirko Vojtechovsvký 3. 10. – 24. 10. 2011

2012 Ruiny, Modrá sála - Slovenský inštitút v Prahe, 26. 4. – 30. 5. kurátor Anna Maximová
         Priestory, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch, 29. 11. 2012 – 26. 1. 2013,
         kurátor Gábor Hushegyi
         Slávne vily Slovenska, MJK Liptovksý Mikuláš, synagóga Liptovský Mikuláš,
         26.06.-31.08.2012

2013 Konceptuálny dokument 1980-2013, Dni fotografie v Leviciach, 10.5.-30.5.2013
         Ľubo Stacho a Laboratórium, Liptovská galéria P.M.B. a Dom fotografie, Liptovský
         Mikuláš, 19.9.-30.11.2013
         Umenie Ducha, Jezuitský kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Piešťany
         Ľubo Stacho: PH faktor pozitívny, Nitrianska galéria, Nitra, 28.8.2013-29.9.2013

2014 Monotýpie a plátenka, Galerie 4, Cheb, Česká republika, 4.6.-30.8.2014

2015 Obchodná v Berlinke, prezentácia knihy, SNG, 17.2.2015
         Obchodná na Obchodnej, galéria Satelit, Mesiac Fotografie 2015, 4.11.-22.11.2015
         Obchodná na Obchodnej vo verejnom priestore, výstava site specific art na TV v 18
         výkladoch, verejný priestor - Obchodná ulica, Bratislava, Slovensko, 27.10.-22.11.2015

2016 Ľubo Stacho – Monotýpie; Roman Fecik gallery, 4.11. – 17.12. 2016
         Kaunas Photo 2016-festival, prezentácia filmu Obchodná na Obchodnej 2015, 9.9.2016
         Obchodná na Obchodnej 2015 / umenie vo verejnom priestore - video - dokumentárrny
         film; minutáž: 29 min.
         Obchodná 1984-2014 a Obchodná na Obchodnej 2015, Výstava s prezentáciou filmu,
         Kníhkupectvo Kavka, Praha1, 2.6. – 30.6. 2015

2017 Prvá premiéra filmu Zachor, Kino Lumiére, (Prezentácia dokumentárnych svedectiev
         o koncentračnom a pracovnom tábore v Novákoch ), 13. 4. 2017
         Ulica, v rámci Letná filmová škola (renomované podujatie), Slovácke múzeum, Uherské
         Hradište, 28.7.-10.9.2017
         Zachor, 2017, 55 min, premiéra dokumentárnych svedectiev o koncentračnom a pracovnom
         tábore v Novákoch (rozšírená verzia o svedectvá Jozefa Weissa), VŠVU, mesto Prievidza,
         ÚZ ŽNO Bratislava, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, 3.10.2017
         Zwei Hauser eines Herrn, výstava v Stadthbibliothek Hildesheim s 16000 navštevnostou
         mesačne, Nemecko, Slovenský inštitút Berlín, 23.10.-2.12.2017

2018 Zachor, Beit BaLev, Jeruzalem, Izrael, 8.5.2018
         Zachor, FA STU, 24.5.2018
         Zwei Häuser eines Herrn, EMOP, Slovenský inštitút Berlín, 11.10.-21.11.2018
         SVETLO, INŠTALÁCIE, AKCIE a PERFORMANCIE vo fotografiách Ľuba Stacha,
         Bratislava, 2018, ISBN: 978-80-570-0317

2019 Svetlo a citlivá vrstva, GMB, Pálfyho palác, 20.6.2018

 

Publikácie / Publications
Svetlo, inštalácie, akcie a performancie vo fotografiách Ľuba Stacha, Bratislava, 2019, ISBN: 978-90-570-0317-5
Uhský pereval, Ľubo Stacho, VŠVU, Bratislava 2017, ISBN: 978-80-972739-1-0
Obchodná na Obchodnej, Umenie vo verejnom priestore Art in public spaces 2015, Ľubo Stacho, Bratislava 2016, ISBN: 978-80-972181-3-3
Tvorivá dielňa Kopanice, VŠVU, Bratislava 2015, ISBN: 978-80-89259-92-2
Ľubo Stacho Obchodná 1984-2014, Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava, 2014, ISBN: 978-80-88805-14-4
ALF, 3/2015, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, VŠVU, Bratislava, 2015, 978-80-89259-87-8
ALF, 2/2014, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava, 2014, ISSN: 978-80-89259-83-0
ALF, 1/2014, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava, 2014
Slovacia Slovensko, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2014, ISBN: 978-80-89664-15-3
Mladé médium II., sympózium a 3 tvorivé dielne, Bratislava, VŠVU, Bratislava, 2012, ISBN: 978-80-89259-63-2
Mladé médium, 20 rokov fotografie na VŠVU, Bratislava, 2011, ISBN: 978-80-89259-53-3
Ľubo Stacho: MOJA KRAJINA/MY COUNTRY, Vladimír Beskid, Lucia L.Fišerová, Barbora Geržová, Kniha Zlín, 2011, ISBN: 978-80-87497-43-2
3 ESEJE o fotografiách Ľuba Stacha, Jana Geržová, Aurel Hrabušický, Alena Vrbanová, Bratislava, FOart, 2004, ISBN: 80-88973-13-9
Publikácie / Publications
Svetlo, inštalácie, akcie a performancie vo fotografiách Ľuba Stacha, Bratislava, 2019,
ISBN: 978-90-570-0317-5
Uhský pereval, Ľubo Stacho, VŠVU, Bratislava 2017, ISBN: 978-80-972739-1-0
Obchodná na Obchodnej, Umenie vo verejnom priestore Art in public spaces 2015,
Ľubo Stacho, Bratislava 2016, ISBN: 978-80-972181-3-3
Tvorivá dielňa Kopanice, VŠVU, Bratislava 2015, ISBN: 978-80-89259-92-2
Ľubo Stacho Obchodná 1984-2014, Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava, 2014,
ISBN: 978-80-88805-14-4
ALF, 3/2015, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, VŠVU, Bratislava, 2015,
978-80-89259-87-8
ALF, 2/2014, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava, 2014,
ISSN: 978-80-89259-83-0
ALF, 1/2014, Ateliér ALF, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava, 2014
Slovacia Slovensko, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2014,
ISBN: 978-80-89664-15-3
Mladé médium II., sympózium a 3 tvorivé dielne, Bratislava, VŠVU, Bratislava, 2012,
ISBN: 978-80-89259-63-2
Mladé médium, 20 rokov fotografie na VŠVU, Bratislava, 2011, ISBN: 978-80-89259-53-3
Ľubo Stacho: MOJA KRAJINA/MY COUNTRY, Vladimír Beskid, Lucia L.Fišerová, Barbora
Geržová, Kniha Zlín, 2011, ISBN: 978-80-87497-43-2
3 ESEJE o fotografiách Ľuba Stacha, Jana Geržová, Aurel Hrabušický, Alena Vrbanová,
Bratislava, FOart, 2004, ISBN: 80-88973-13-9
 
 

Autorské videá / Videos

Duchovná cesta, 1992, video 7 min
Kaplnka, 1995, video 5 min
Židovské cintoríny, 1996, video 5 min
Posledné rozhovory, 1997, video 7 min
Jób 1998, video 7 min
Rozplývanie, 2000, video 7 min
Pocta Michalovi Kernovi, 2000, video 5 min
Obchodná na Obchodnej 2015
Zachor 2018, 55 min. 2018

 

Zastúpenie v zbierkach / Representation in collections
Slovenská  národná  galéria, Bratislava
Moravská galerie, Brno
Národní galerie Praha
Galerie hlavního města Prahy, CZ
UMPRUM Museum Praha
Muzeum umění, Benešov
Národná  knižnica, Paríž, Francúzsko
Jane Corkin Gallery, Toronto. Kanada
New Orleans Muzeum of Art, New Orleans USA
Corcoran Gallery of Art, Waschington D.C. USA
Museum of Fine Arts, Houston USA
Musseum Ludwig Kolín nad Rýnom, Nemecko
Paris Audiovisuel, Paríž, Francúzsko
Fotografijos muziejus, Siauliai, Litva
Múzeum Košice
Štátna galéria Banská Bystrica
The RISD Museum, Providence USA
Metropolitné múzeum fotografie Tokyo
v súkromných zbierkach doma a v zahraničí

 

Tvorivé dielne / Workshops
Mix média Kremnica – hosť Vida Freeman, 11 1992
Videoworkshop Amsterdam 13 – 25 06 1993
Land art Kremnica –  H. Heyink, P. Giel VŠVU + Rietweld Academy 16 – 31 09 1993
Identita Bratislava – K. Elle 07 – 13 11 1993
Kreslenie svetlom Kremnica – Chris Wainwright + študenti NTU 21 – 26 05 1994
Videoworkshop Bratislava Ruth Schnell 09 12 1994
Kreslenie svetlom ostrov SKY Škótsko Chris Wainwright VŠVU + Nottingham Trend University
30 03 – 12 04 1995
Interpretácia kríža KS Spišská Kapitula 01 – 05 12 1997
Mix mediálna fotografia RISD Providence 05 01 – 13 02 1998
Meditácia so svetlom Bratislava A. Stricklad 24 03 – 09 04 1999
Videoworkshop Kremnica J. Szirtes + študenti Umprum Budapešť 07 – 15 10 1998
Land art Závada pod Čiernym Vrchom – Ivan Kafka 19 – 24 04 1999
Bratislava 10 – 11 1999
One minute video Bratislava – Amsterdam 03 2000
Videoworkshop Balatonalmady J. Szirtes + študenti Umprum Budapešť, Kreslenie svetlom
Závada pod Čiernym Vrchom, R. Kočan 05 10 – 11 10 2000
Internet región Uhrovecká dolina J. Štreit 31 03 – 05 04 2001
Odovzdávanie posolstiev Spišská Kapitula 06 10 – 12 10 2001
Voľné témy Závada pod Čiernym vrchom 24 04 – 27 04  2003
Paličkáreň + tradície regiónu, Uhrovecká dolina spolu s ateliérom dizajnu F.Chrenku
07 10 – 11 10 2003
Akcia + metafora vody Závada pod Čiernym vrchom 07 – 09 05 2004
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2004
ARCHETYP, tvorivá dielňa Kremnica (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krahule)
04 – 07 04 2005
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2005
SPIRITUÁLNA CESTA, tvorivá dielňa dokumentárnej fotografie (Gemer, Šariš, Spiš)
10 – 16 10 2005
PERFORMANCE, tvorivá dielňa, dom VŠVU Kremnica 21 – 26 03 2006
SPIRITUÁLNA CESTA, tvorivá dielňa dokumentárnej fotografie (Stredné Slovensko, Kysuce)
26 – 29 03 2006
LETAVY Letná fotoškola, vedenie dielne digitálnej fotografie 2006
Tvorivá dielňa ateliéru ĽS, dom VŠVU Kremnica, 20 – 25 11 2006
Veľká noc Pocta Martinovi Martinčekovi a Liptovskej Tepličke, tvorivá dielňa 03 – 09 04 2007
Odkazy minulosti, tvorivá dielňa, Kremnica 09 – 11 10 2007
Berlín, tvorivá dielňa 01 03 – 10 03 2008
Génius Loci Spiša Spišská Kapitula 23 – 28 04 2009
Letná škola Domu fotografie, Liptovský Mikuláš 09 – 19 07 2009
Kremnica (Videoperformance)  29 11 – 05 12 2009
Veľká noc v Lome nad Rimavicou 01 – 06 04 2010
Vizuálne premeny Slovenska  23 03 – 29 03 2011 cesta po Slovensku
DOKUMENT s lektorom prof. Jindřichom Štreitom, Lom nad Rimavicou 07 09 – 14 09 2011
ARCHITEKTÚRA/KRAJINA Letná fotoškola Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 06 07 – 14 07 2012
IDENTITA, PORTRET, MÓDA s lektorom Ditou Pepe a Petrom Kalmusom 24 09 – 28 09 2012 Košice
AKADEM Ružomberok 16 11 – 18 11 2012
RUMUNSKO/BIHOR, Nova Huta – Sinteu, 28 09 – 05 10 2013
ALF VŠVU + FU TU KE, 2014
ALF VŠVU + FVU AU BB, Kremnica, 2014
ALF VŠVU + FDU ZU Plzeň, Citácia, Reinterpretácia, Apropriácia, Kremnica, 2015
Tvorivá dielňa KOPANICE, Brestovec  09 2015
BERLÍN, 10 2016
UHSKÝ PEREVAL, hranice s Ukrajinou, 04 2017